? Led Led | Prodaja leda | Dostava leda | Beograd

Vrste leda koje nudimo


        

Gourmet ice

Džak od 5kg i 10kg

Najkrupniji oblik leda, velike gustine što omogućava da se sporo topi u čaši.

        

Ice Cube

Džak od 5kg i 10kg

Najpopularniji model leda. Oblik daje idealnu prezentaciju u čaši, dok njegova gustina omogućava da se sporo topi

        

Crushed Ice

Džak od 10kg

Led koji je suv, ali blizu tačke otapanja. Idelan za koktele, kao i prezentaciju hrane

        

Suvi Led

Prodaja na kg, minimum Džak od 3kg

Ugljendioksid u čvrstom agregatnom stanju na temperaturi od -79'C. Idealan za hlađenje hrane i pića u keteringuKontakt telefoni:

064 23 99 211
069 11 22 333


Pakovanje leda od
5kg i 10kg